Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm

Nam Bắc Cali dự Tang Lễ Thầy Phổ Ḥa

*

 

Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Từ trái qua phải, các Trưởng: Minh Phương, Định, Thi, Tâm, Mỹ, Hoa, Hùng
Hàng ngồi: Minh Châu, Xuân Mai, Hoàng, Ngọc

Hàng đứng: Các Trưởng Thi, Minh Châu, Ngọc, Hùng, Mỹ
Hàng ngồi: Chị Xuân Mai, Hoàng, Minh Phương, Định, Tâm

Cạnh Trưởng Xuân Mai là Trưởng Tâm