BIÊN BẢN BUỔI HỌP

H̀NH THÀNH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ ĐIỀU HỢP TANG LỄ

Tỳ Kheo THÍCH PHỔ H̉A

(tức Huynh Trưởng HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân)

Vào lúc 1:00PM  ngày Chủ Nhật 13 tháng 2 năm 2011 tại Chùa Phổ Đà.

 

Thành Phần Tham Dự:        T.T. Thích Từ Lực,

HTr. Nguyên Tịnh Trần Tư Tín,

HTr. Tuệ Linh Nguyễn Công Sản,

HTr. Tâm Quang Vơ Cân,

HTr. Năng Kính Nguyễn Hữu Huy,

HTr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành,

HTr. Quảng Từ Trần Kiêm Hàm,

HTr. Minh Khai Nguyễn Văn Nở,

HTr. Tâm Cảm Hồ Văn Quỳnh,

HTr. Đồng Hóa Nguyễn My Nga,

HTr. Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều,

HTr. Nguyên Kim Nguyễn Ngân,

HTr. Phúc Đạt Trần Minh Phương,

HTr. Minh Hoàng Tô Văn Thế

HTr. Minh Trí Trương Khánh Tâm,

HTr. Nguyên Thường Ngô Văn Luân,

HTr. Đồng Phước Nguyễn Văn Thắng,

HTr. Trí Đức Huỳnh Đức Hữu,

HTr. Minh Quang Lê Văn Thẩm,

HTr. Tâm Huệ Thái Ngọc Ḥa,

HTr. Như Từ Hồ Văn Chúc,

HTr. Quảng Pháp Trần Minh Triết,

HTr. Tâm Quảng Hoa Nguyễn Vi,

HTr. Nguyên Chí Đào Ngọc Quan,

HTr. Tâm Chánh Khai,

HTr. Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi,

HTr. Nguyên Tâm Nguyễn Anh Thy,

HTr. Bửu Thành Phan Thành Chinh. 

Tang quyến:    Vợ chồng Anh Chị Thắm (Stockton)

 Anh Thuận (Indianopolis)

 

Sau khi Niệm Phật cầu gia bị, T.T. Thích Từ Lực tuyên bố lư do của buổi họp hôm nay cũng như kêu gọi tất cả HTr. GĐPT VN thuộc mọi Tông Hệ Phái Phật Giáo cùng đóng góp và hổ trợ cho việc tổ chức Tang Lễ ĐĐ Thích Phổ Ḥa tức Huynh Trưởng HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân chu đáo và viên măn.

 

Kế đến Trưởng Minh Khai giới thiệu thành phần tham dự trong buổi họp để Thầy cũng như tất cả ACE có mặt được biết nhau để dễ dàng và thuận tiện sắp xếp công việc.

 

Tiếp theo là Cung Thỉnh T.T. Thích Từ Lực Chứng Minh và Chủ Tọa buổi họp; mời HTr. Phúc Thiện điều hợp viên và HTr. Bửu Thành làm Thư Kư

 

CHƯƠNG TR̀NH NGHỊ SỰ:

1.     Thông qua Chương Tŕnh Tang Lễ:

Tang lễ của Thầy sẽ được tổ chức tại Nhà Quàn Peek Funeral Home –

7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 – Tel: (714)893-3525 với thời gian như sau:

·         Ngày Thứ Sáu, 18/2/2011:

                        10:00 AM:                   Lễ Nhập Quan, Thọ Tang và Tiến Linh

                        2:00 PM – 7:00 PM:    Luân phiên Tụng niệm và Thăm viếng

·         Ngày Thứ Bảy, 19/2/2011:

9:00 AM – 5:00 PM:   Luân phiên Tụng Niệm và Thăm viếng

5:00 PM – 7:00 PM:    Lễ Truy Niệm Công Hạnh của Cố ĐĐ Thích Phổ Hoà tức Niên Trưởng HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân của tập thể Lam Viên GĐPT VN

·         Ngày Chủ Nhật, 20/2/2011:

9:00 AM – 11:00 AM: Lễ Cầu Siêu và Tiến Linh

12:00 PM – 2:30 PM:  Lễ Di Quan & Hỏa Táng

                                    Nghi thức tiễn biệt của GĐPT/Giây Thân Ái

3:00 PM:                     Hoàn Măn

 

2.     Thành phần nhân sự Điều Hợp Tang Lễ:

A.    Chứng Minh:         Ḥa Thượng Thích Hạnh Đạo

Hoà Thượng Thích Chơn Thành

Ḥa Thượng Thích Phước Thuận

Ḥa Thượng Thích Tịnh Từ

Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí

                                                Ḥa Thượng Thích Từ Diệu

Ḥa Thượng Thích Quảng Thanh

Ḥa Thượng Thích Minh Mẫn

           

B.     Điều hợp Trưởng:             Thượng Tọa Thích Từ Lực    

             

C.     Điều hợp Phó:                   Quư HTr.:        Nguyên Tịnh Trần Tư Tín

Tâm Kiểm Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm

Nguyên Kim Nguyễn Đóa

Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc

Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết

Minh Khai Nguyễn Văn Nở

 

D.    Điều hợp tổng quát:          Quư HTr.:        Tuệ Linh Nguyễn Công Sản

Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

 

E.     Thư Kư:                                                     HTr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành (kiêm)

 

F.      Thủ Quỹ/Tài Chánh:         Quư HTr.:        Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều

(sẽ mời thêm 1-3 vị nữa)

 

G.    M.C. cho các buổi Lễ:       Quư HTr.:        Tâm Thể Nguyễn Đăng Diệp

                                                                  Minh Quang Lê Văn Thẩm

                                                                        Tâm Cảm Hồ Văn Quỳnh

 

H.    Đặc trách tiếp tân & tiếp lễ:                      Đoàn Cựu HTr. Truyền Thống & Giác Hoàng

                                                                  Đoàn Cựu Htr. San José

                                                                  Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Đạo Tràng Trung Tâm HL&TH Thích Quảng Đức

 

I.       Đặc trách trang trí bàn thờ:                       HTr. Minh Khai và GĐPT Chánh Pháp

Đoàn Phật tử Như Lai Thiền Tự Arizona

 

J.       Trang Trí & Kỹ Thuật:      Quư HTr.:        Tâm Hoà Lê Quang Dật

Đồng Phước Nguyễn Văn Thắng

Nguyên Tâm Nguyễn Anh Thy

 

K.    Đặc trách sinh hoạt:          Quư HTr.:        Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy

Tâm Nghĩa Lê Viết Đắc

Nguyên Nghi Đặng Ngọc Lễ   

 

L.     Đặc trách thông tin báo chí: Quư Htr.:     Quảng Pháp Trần  Minh Triết

Nguyên Kim Nguyễn Ngân

 

M.   Đặc trách liên lạc nhà Quàn:                     HTr. Tâm Quảng Hoa Nguyễn Vi

(xin phép nhà Quàn mượn và dựng lều để triễn lăm bên pḥng số 3)

 

N.    Đặc trách vận chuyển:      Quư HTr.:        Như Từ Hồ Văn Chúc và ĐV Huệ Quang

Nguyên Chí Đào Ngọc Quang          

 

O.    Đặc trách thực hiện tập sách tưởng niệm & sẽ góp phần trong việc thực hiện Kỷ Yếu:

Quư Htr.          Quảng Quư Huỳnh Kim Lân

Tâm Thể Nguyễn Đăng Diệp

Quảng Pháp Trần Minh Triết

Nguyên Kim Nguyễn Ngân

(Tạm thời gởi bài về Htr. Phúc Thiện bằng email: thanh321@gmail.com

            hoặc bằng bưu điện trể nhất là tối Thứ Tư, ngày 16/2/2011).

 

P.      Đặc trách phim ảnh: HTr. Quảng Pháp sẽ nhờ người quay phim và chụp ảnh vào chiều Thứ Bảy trong buổi lễ Truy Niệm của GĐPT; Ngày Chủ Nhật sẽ do quí Phật tử tại TT HL&TH Thích Quảng Đức đảm nhận; c̣n các thời gian khác sẽ thay phiên các HTr. túc trực tại nhà Quàn sử dụng máy quay của HTr. Quảng Pháp.

 

Q.    Đặc trách dàn chào/ hầu quan /phủ cờ và đội h́nh di quan theo sơ đồ:

Htr. Tâm Ḥa, Htr. Như Tiến và 2 BHD MQĐ

 

R.     Đặc trách ẩm thực: Thứ Bảy sẽ do Đạo Tràng Phật Tử Chùa Quan Âm ở Redland; Chủ Nhật sẽ do Chị Đồng Hóa và quí Phật Tử của Đạo Tràng TTHLTH T.Q.Đ. & ĐV Huyền Quang

 

S.      Đặc trách Nước Uống: HTr. Nguyên Thuyết

 

T.      Đặc trách Slide Show/Triển Lăm: Anh Thắng và Anh Thy lo trang trí lều; Anh Pháp, Anh Quy, Anh Triết, Chị Vi sẽ lo tài liệu

 

U.    Đặc Trách Rải Hoa: HTr. Diệu Nghiêm & ĐV Bảo Quang

 

  1. Những Hổ Trợ Cần Thiết / Linh Tinh:

 

a)      Chùa Phổ Từ sẽ tạm ứng tiền trước để trang trải nhà quàn và Chị Vi sẽ gởi trả lại sau khi nhận được tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ $10K của Thầy do 3 người con của Chị Vi phát tâm mua và đóng tiền hơn 1 năm qua.

 

b)      Kêu gọi sự t́nh nguyện hổ trợ tài chánh từ các cấp BHD, Đoàn, Đơn Vị và Cá Nhân để trang trải những khoản chi khác cũng như tổ chức các Lễ Cúng Dường Trai Tăng để hồi hướng công đức đến Giác Linh Thầy Phổ Ḥa.

 

c)      Đề nghị các Đơn Vị nghĩ sinh hoạt ngày Chủ Nhật cùng nhau tụ hội về để dự Tang cũng như tiễn đưa một Vị Thầy, một Người Anh về nơi an nghĩ cuối cùng.

 

d)     Chị Vi phụ trách cắt các Băng Tang đeo áo (màu Vàng và màu Lam)

 

e)      Các BHD, Đoàn, Đơn Vị có thể ghi tên trong lịch tŕnh để tụng niêm và thăm viếng.

 

Trước khi hồi hướng, T.T. Thích Từ Lực trong niềm xúc động cảm ơn tất cả ACE đă hoan hỷ tham dự, đóng góp, và nhận lănh mọi trách nhiệm trong tinh thần Lam ái để cùng nhau lo Tang Lễ của Thầy Phổ Hoà được châu viên. 

 

Buổi họp chấm dứt vào 3:15PM cùng ngày sau khi Thầy và tất cả ACE nhất tâm tụng phần hồi hướng.

 

 

Chủ tọa và Chứng minh                                              Thư kư

 

(Kư tên)                                                                       (Kư tên)

 

T.T. Thích Từ Lực                                                       Bửu Thành Phan Thành Chinh