Cáo Phó

Gia Đ́nh chúng tôi vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin buồn đến quư thân bằng, quyến thuộc xa gần :

Mẹ, Nhạc Mẫu, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi

Bà Quả Phụ    Đào Hữu Đức

Nhũ danh        Đỗ Thị Giỏi

Pháp Danh      Sa Di Ni Thích Nữ Đàm Thiện

Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1923, Quư Hợi tại Saigon, Việt Nam

Măn phần ngày 5 tháng 7 năm 2014, Giáp Ngọ tại Bruxelles, Bỉ Quốc

Hưởng thượng thọ 92 tuổi

Lễ Tẩn liệm và Phát tang sẽ  được cử hành lúc 11 giờ ngày thứ ba, 8 tháng 7 năm 2014

Sau đó là Lễ Hoả táng lúc 13 giờ 30 tại Crématoire Uccle

Avenue du Silence SN, 1180 Uccle, Bruxelles, Vương Quốc Bỉ

Trưởng Nam   Đào Hiếu Thảo, vợ và các con, các cháu Nội

                Thứ Nam   Đào Hiếu Liêm

                     Ái Nữ   Đào Thị Phương Lan, chồng và các con

                Thứ Nam    Đào Hiếu Đễ, vợ và các con

Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu, thành kính tri ân quư thân bằng quyến thuộc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Đi Đà Phật