Dự đám giỗ Bạn Nguyễn Hoàng Minh

Ảnh Nguyễn Công Mạnh

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, chị Nguyễn Hoàng Minh đưa các anh Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thanh Ṭng, Trần Phước Châu đều là bạn cùng khóa 1956-1963 ở Kỹ thuật Cao Thắng và chị Ṭng đi viếng mộ bạn Nguyễn Hoàng Minh tại nghĩa trang Oak Hill San Jose, California.

Năm 1977, người tù cộng sản Nguyễn Hoàng Minh, vượt trại và đă bị sát hại dưới lằn đạn của bộ đội.

Từ trái sang phải: Thành, chị Ṭng, Châu, Ṭng, chị Minh, anh Bảo bạn tù với Minh

Ảnh ghi từ trái sang phải: Ṭng, Châu, chị Minh, chị Ṭng, anh Bảo, Thành

Ảnh từ trái sang phải: chị Minh, chị Ṭng, anh Bảo, Ṭng, Thành, Châu

Ngày 28 tháng 6 năm 2014, các bạn Cao Thắng cùng khóa 1956-1963 gồm các anh Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Thanh Ṭng, Trần Phước Châu, Trần Thái Thông cùng các phu nhân đă tới nhà cháu Lâm con trai của Nguyễn Hoàng Minh ở San Jose để dự đám giỗ của Minh, trong số những người dự có Nguyễn Văn Thành là bạn cùng khóa Cao Thắng và cũng là anh em bạn rễ với Nguyễn Hoàng Minh, có anh Bảo người bạn tù với Nguyễn Hoàng Minh và có anh Minh (chồng hiện nay của chị Nguyễn Hoàng Minh) là dượng của Lâm, có chị Trang là em gái của chị Minh.

 

Từ trái sang phải: anh Ṭng, anh Minh, chị Minh, Lâm, chị Mạnh và cháu ngoại, chị Châu, anh Bảo, chị Trang, anh chị Thông

Từ trái sang phải: Ṭng, chị Minh, chị Châu, chị Trang, chị Thông, anh Bảo, chị Mạnh, cháu ngoại anh Mạnh, Lâm

Từ trái sang phả: anh Ṭng, chị Minh, chị Châu, chị Trang (em chị Minh), chị Thông, anh Bảo, chị Mạnh

Từ trái sang phải: anh Bảo, Thành, Thông, Mạnh, Ṭng, chị Minh

Từ trái sang phải: Châu, Ṭng, chị Mạnh, anh Mạnh (quay lưng lại), anh Bảo, chị Thông, anh Thông, Lâm

Từ trái sang phải: Lâm, Bảo (áo vàng), Thông, Mạnh, Châu, Ṭng

Từ trái qua phải: Nguyễn Công Mạnh, Trần Phước Châu, Nguyễn Thanh Ṭng, Trần Thái Thông (chỉ thấy cái đầu)

Từ trái qua phải: Thành, Thông, Châu, Lâm

Trần Thái Thông và Nguyễn Văn Thành

Trần Phước Châu, chị Châu, Ṭng, chị Mạnh và cháu ngoại

Tôi nhớ năm Đệ Thất và Đệ Lục E, tôi học chung với Nguyễn Thanh Ṭng, Trương Công Phước, Thạch Minh Thông, Trần Thái Thông. Năm đệ Ngũ tôi chuyển sang Ngũ D học chung với Nguyễn Công Mạnh, Trần Phước Châu, Thi Thái Thành, Lê Văn Thơm, Dương Văn Thơm, Nguyễn Văn Tá, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Hiệp, Phạm Minh Luân, Nguyễn Đắc Thận, Nguyễn Hoàng Minh. Năm Đệ Nhị 5 và Đệ Nhất 3, tôi có học chung với một anh tên là Nguyễn Văn Thành học rất giỏi về Cơ khí Ô tô với Thầy Lưu Luân Trọng, nhưng nh́n trong ảnh tôi không nhận ra anh Thành đă học chung với chúng tôi là Hồ Ngọc Điển, Vũ Duy Khiết, Huỳnh Ngọc Điệp, Ngô Phước Tường, tôi và ... là những chàng thi rớt Tú Tài I năm 1962, phải ở lại lớp, chuyển sang học một sinh ngữ là Anh Văn.