Phân Ưu

Được tin buồn:
Giáo sư Việt văn Trung học Kỹ Thuật Cao Thắng Sàig̣n

Ông Hoàng Tùy
Pháp danh Minh Tường
Sinh năm 1928 tại Nam Định
Măn phần ngày 15-7-2014
Tại Sàig̣n
Hưởng thọ 87 tuổi

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp độ hương linh
Phật tử Minh Tường - Hoàng Tùy
Văng sinh Cực Lạc Quốc

Xin thành kính chia buồn cùng gia đ́nh giáo sư Hoàng Tùy

Trang nhà KT CAO THẮNG