Thơ của Hà Văn Tài     

 

 Xướng     

Lính Thủy lưu vong

 Lính thủy lưu vong sang xứ người.
 Bỏ tàu lên cạn sống chơi vơi .
 Quan to , quan nhỏ làm tơi tả
 Lính trẻ , lính già cày bở hơi .
 Nhớ thửơ tung hoành trên sóng nước
 Quên sao ngăn giặc giửa trùng khơi .
 Tủi thân mất nước thơ đôi chữ
 Gởi tới bạn bè đọc để chơi . Họa


     Hàng hải lưu vong

Hàng hải lưu vong sống xứ người .
Bỏ tàu bỏ biển sầu vời vơi .
Ông g̣n ông dịch coi hàng tiệm .
Xếp máy máy nh́ sữa xế hơi .
Có nhớ đêm  tàn trên biển vắng .
Không quên bảo táp chốn trùng khơi .
Nhắn ai có nhớ về nghề cũ .
Chạy tới sông hồ ngắm nước chơi .


                   
Chú thích :

Ông G̣n (thuyền phó)
Ông dịch (SQ pont kế ông phó)
Xếp máy ( Cơ khí trưởng )
Máy nh́ ( Cơ khí phó ) là tiếng gọi thường xử dụng ở tàu buôn