Vui Tết

Đón Tết năm nay nghĩ ở nhà
Quanh đi quẩn lại càng buồn ra
Bày mâm cơm cúng thương thân mẹ
Dọn dỉa trái chưng nhớ dáng cha
Đất mới đón xuân nghe chẳng tết
Quê xưa vui Tết nhớ không xa
Thôi th́ vỏ vẻ dăm ba chữ
Đón Tết vui xuân xin gọi là

 


Vui Xuân

Đầu năm đôi chữ vui xuân
Vui đâu chẳng thấy ḷng rưng rưng buồn
Ngoài trời ảm đạm tuyết tuông
Ông trời ông hởi cũng buồn như tôi ?
Nước non ngàn dặm xa rồi
Sao c̣n luyến nhớ lôi thôi muộn phiền
Sẳn đây rượu cúng gia tiên
Say đi quên hết ưu phiền ly hương .

Hà Văn Tài
(Cựu Sinh viên Trường Hàng Hải - TTKT Phú Thọ)