Tiền Hội Ngộ CAO THẮNG 2014 tại San Jose

*

Mấy hôm trước anh bạn Huỳnh Ngọc Điệp có nói chuyện với tôi về Hội Ngộ CAO THẮNG năm 2014 tại San Jose. Tôi cho biết, năm rồi tôi không có dự được và năm nay cũng vậy, rất lấy làm tiếc, mặc dù tôi rất muốn dự các cuộc họp mặt này.

Năm 2012, tổ chức tại Washington State, không thành công, năm 2013 tổ chức ở Santa Ana, thành công hơn và năm nay tại San Jose.

Xin mời xem ảnh của anh Ngô Đ́nh Duy ghi đêm Tiền Hội Ngộ 30-8-2014, tại tư gia anh chị Nguyễn Đăng Khôi và Kim Hương.

Quư vị giáo sư, phu nhân giáo sư và các anh, chị cựu học sinh


Hàng đầu các giáo sư Nguyễn Đức Thiêm, Nổi và phu nhân các giáo sư Nguyễn Đức Thiêm, Lê Văn Mạnh


Chụp ảnh lưu niệm với các giáo sư

Gia chủ


Chủ nhân Kim Hương giới thiệu thức ăn


Ăn uống và tṛ chuyện


Duy phó nḥm và Hùng người tổ chức Hội Ngộ năm 2013

Kim Anh (mặc áo xanh) Thủ quỹ Hội ngộ 2013

Họp mặt vui vẻ


Trong pḥng họp mặt


Dưới mái trường xưa