Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu

Trưởng Huynh Chính Tiến Nguyễn Đức Long

Tại Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm Việt Nam

Ngày 28-01-2009

*

 

Chư Tăng vào Chánh Điện

Lễ Phật

Tụng Kinh Cầu Siêu

Chư Tăng, Ni và tang quyến

Ngoài Tăng, Ni, Tang quyến c̣n có nhiều thân hữu dự lễ

Tang quyến

Rất đông thân hữu và Huynh Trưởng GĐPT dự lễ


 

Các Huynh Trưởng kỳ cựu GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
Hàng đầu: người thứ ba từ trái Nguyễn Thị Oanh, Chị Oanh, Trần Đ́nh Hùng
Hàng sau: Đặng Văn Nữu, Kiều, X, Thu (Phở Ḥa)

Chị Oanh và Tịnh Phúc chia buồn cùng Nguyễn Đức Anh Khoa

Tang quyến tại Chánh Điện

Cúng vong tại Hậu Tổ

Tang quyến lễ ở Bàn thờ vong

Trưởng Nam Nguyễn Đức Anh Khoa