Chia buồn 

                     

Ái hữu Gia đ́nh Phật tử Vĩnh Nghiêm hải ngoại/ chi Úc Châu
 được tin phu quân của chị Diệu Quỳnh Lê Thị Tuyết Mai cựu huynh trưởng GĐPT.Minh Tâm_Hà Nội/Sài-G̣n là:

                        Anh NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG pháp danh Chúc Chuẩn
 thất lộc lúc 10 giờ tối thứ ba 10 tháng 4 năm 2012 tại Sydney-NSW. Úc Châu. Hưởng thọ 77 tuổi

        Nguyện mười phương chư Phật tiếp độ hương linh anh Chúc Chuẩn văng sanh tịnh độ
                     Thành tâm phân ưu cùng chị Diệu Quỳnh và tang quyến