Chia buồn

Được tin buồn Trưởng Đoàn Chính


(1945-2019)

Phu quân của Trưởng Mộng Hương vừa tạ thế vào lúc 3:45 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại Montreal (Quebec), Canada.

Hưởng thọ 74 tuổi.

Ban Chấp Hành và toàn thể Thành viên, Thân Hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, thành kính chia buồn cùng Trưởng Trần Mộng Hương và tang quyến.

Nguyện cầu đức A Di Đà Phật và thánh chúng tiếp độ hương linh Trưởng Đoàn Chính Sớm Văng Sinh về Miền Tịnh Độ.

AHVN Hải Ngoại thành kính Chia buồn và Cầu nguyện.