Chia buồn

 

 

Được tin Trưởng Huynh Cấp Dũng

Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

 

Sinh ngày 4 tháng 3 năm 1925

Đă tạ thế ngày 19 tháng 5 năm 2013

Tại Dallas Texas

Hưởng thọ 88 tuổi

 

Thành kính chia buồn cùng tang quyến

 

Nguyện đức Từ Phụ A Di Đà tiếp độ hương linh

Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang Văng sinh Cực Lạc Quốc

 

Ban Chấp Hành

và toàn thể thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại