Được tin buồn:


Danh hài Thanh Hoài tức Đinh Tiến Hoài
Nguyên Gia Trưởng GĐPT Giác Hải
Sinh hoạt tại Chùa Hải Đức, đường Cô Giang Phú Nhuận, Gia Định
sanh năm 1932 tại Hưng Yên
Măn phần lúc 3 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014
tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi
Linh cửu quàn tại nhà riêng 811 Đoàn Văn Bơ, P 18, Q. 4, Tp HCM
Lễ di quan cử hành lúc 6 giờ sáng ngày 25-12-2014
Hỏa táng tại B́nh Hưng Ḥa, Tp. HCM
Nguyện hương linh Bác Gia Trưởng Đinh Tiến Hoài
Văng sanh Cực Lạc Quốc
*
Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại