Chia buồn

Được tin buồn:

Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyễn Văn Thắng
Pháp danh Đồng Phước
Nguyên Gia Trưởng GĐPT Long Hoa, Los Angeles, Hoa Kỳ
Sinh ngày 18 tháng 6 năm 1937 tại Việt Nam
Đă mệnh chung ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại Hồng Kông
Hưởng Thọ 82 tuổi

Tang lễ sẽ cử hành tại Peek Funeral Home #5
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683
Ngày Thứ Sáu 31-5-2019: Nhập Quan, Phát tang và Thăm Viếng
Ngày Thứ Bảy 1-6-2019: Thăm viếng, 12:00 PM Di quan và Hỏa táng

- Là Thế huynh của Huynh Trưởng Trần Tư Tín
Nguyên Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ,
Thành viên HĐCĐ và GS BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
- Là bào huynh của Huynh Trưởng Nguyễn Nga My
Nguyên LĐT GĐPT Long Hoa, Thành Viên HĐQT TTHL và Tu Học Thích Quảng Đức
 

Nguyện hương linh HTr. Đồng Phước Nguyễn Văn Thắng vănh sinh Cực Lạc Quốc

Ban Chấp Hành, Thành viên và Thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Thành kính chia buồn cùng Huynh Trưởng Trần Tư Tín, Nguyễn Nga My và toàn thể tang quyến