Vừa nhận được tin buồn:

Phu Nhân Cựu Chuẩn Tướng Đặng Đ́nh Linh

Khuê danh ĐÀO THỊ KIM DUNG 

Thím của quư Trưởng Đặng Kim Đoan, Đặng Đ́nh Khiết, Đặng Kim Trang, Đặng Đ́nh Chính, Đặng Kim Hạnh, Đặng Kim Kiểm

Đă măn phần  ngày 19 tháng Giêng năm 2015 tại Sài G̣n Việt Nam

Hưởng thọ 76 tuổi

Nguyện câu Hồng Ân Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ Hương linh Cụ Đào Thị Kim Dung  an lac  cơi Niết Bàn.

Thành viên, Ban Chấp Hành AH/GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, thành kính chia buồn cùng quư Trưởng Đặng Kim Đoan, Đặng Đ́nh Khiết, Đặng Kim Trang, Đặng Đ́nh Chính, Đặng Kim Hạnh, Đặng Kim Kiểm và Tang quyến

 Thành Viên và BCH AH/GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại