Phân Ưu

Được tin Trưởng Diệu Hoa Lê Thị Tuyết
Phu nhân Ông Vũ Thế Khanh

 

Đă tạ thế lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2015
nhằm ngày 17 tháng 8 năm Ất Mùi
Tại Amberwood Gardens, San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 74 tuổi
Tang lễ được tổ chức tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125
Thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015
Thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối
Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015
Thăm viếng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng
Tụng kinh cầu nguyện từ 10 giờ đến 11 giờ sáng
An táng lúc 11 giờ sáng.

Nguyện cầu đức Phật A Di Đà tiếp độ Hương Linh Trưởng Diệu Hoa Lê Thị Tuyết văng sanh Cực Lạc Quốc

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên, thân hữu
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử V́nh Nghiêm Hải ngoại

Thành kính chia buồn cùng Anh Vũ Thế Khanh và tang quyến