Chia Buồn

Được tin Cụ Bà Đặng Đ́nh Triệu
Nhũ danh Hà Thị Giản
Pháp danh Diệu Duyên
Đà măn phần lúc 10:07 PM ngày 21-9-2017
Tại San Jose, California, USA
Hưởng thọ 97 tuổi

Nguyện cầu Đức Từ phụ A Di Đà và Thánh chúng tiếp độ
Hương linh Phật tử Diệu Duyên Hà Thị Giản
Văng sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng chị Đặng Mỹ Châu, anh Nguyễn Văn Liêm và tang quyến

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên, thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại