Chia Buồn

Được t́n Phu quân của chị Lê Thị Thu Hương
Nguyên Đoàn sinh Thiếu Nữ GĐPT Giác Minh

Anh  Huỳnh Văn Thành
Pháp danh
Minh Tồn
Đă mệnh chung ngày 31-12-2011
Tại North Carolina
Hưởng Thọ 60 tuổi

Nguyện Đức Từ phụ A Di Đà Phật
tiếp độ hương linh
Minh Tồn Huỳnh Văn Thành
Văng Sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng chị Lê Thị Thu Hương và tang quyến

Ban Chấp Hành
và toàn thể Thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại