Chia Buồn

Được tin buồn:

CụHuỳnh Thị Xinh
Pháp danh Hoa Thiện

Tạ thế ngày 04 tháng 5 năm 2013
(nhằm ngày 25 tháng 3 năm Quư Tỵ)
tại Sàig̣n - Việt Nam

Hưởng thọ 89 tuổi

Là thân mẫu của Trưởng Hoàng Trọng Trữ  (tự Hùng)
Xin chia buồn cùng anh chị Hoàng Trọng Trữ và tang quyến.

Nguyện Hương Linh cụ Hoa Thiện Huỳnh Thị Xinh
Văng sinh miền Cực Lạc

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại