Chia buồn

Chúng tôi nguyên thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
được tin buồn:

Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

đă mệnh chung ngày 5 tháng 8 năm 2010
Tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi

Nguyện cho hương linh Trưởng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
SIÊU SANH PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Tôn Thất Liệu và toàn thể tang quyến

Nguyên Thông Nguyễn Đ́nh Thống, Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh,
Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc, Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan, Tuệ Linh Nguyễn Công Sản,
Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm, Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết, Thiện Thuận Đào Hiếu Thảo
và Phúc Trung Huỳnh Ái Tông