PHÂN ƯU

 
Được Tin Buồn
  Bà  ĐỖ Đ̀NH KỲ
  Nhũ danh TRẦN THỊ MINH CHÂU
  Pháp danh DIỆU MINH
  vừa tạ thế lúc 6 giờ 45 sáng ngày 7 tháng 7 năm 2011
Tại Potomac, Maryland. Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 tuổi.

Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng
Tiếp độ hương linh Diệu Minh Trần Thị Minh Châu
Vănh sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Đỗ Đ́nh Kỳ, Trần Thị Tuyết Trinh, Trần Thị Kim Dung,
Trần Thị Thanh Minh, Tuệ Linh, Trần Hữu Định, Trần Thị Cẩm Y và toàn thể tang quyến.

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Gia Đ́nh Phật Tử MINH TÂM
Phúc Trung