Chia buồn

 Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

đă mệnh chung ngày 5 tháng 8 năm 2010
Tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi

Nguyện cho Hương Linh Huynh Trưởng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu

SIÊU SANH PHẬT QUỐC

Sen nở thấy Phật ngộ Vô Sanh


Thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Tôn Thất Liệu và toàn thể tang quyến

TM-ACE Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Chi Úc Châu.

 Tuệ Hạo