Chia buồn

Được tin buồn:

Trưởng Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
sanh năm 1942
Cựu Huynh Trưởng GĐPT Giác Dũng
Cựu Học sinh Cao Thắng (1957-1963)
Nguyên Giáo sư Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng (1967-1975)
Thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Bắc Cali
Đă mệnh chung lúc 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2013
Tại thành phố Milpitas, California
Hưởng thọ 71 tuổi
Nguyện đức Từ phụ A Di Đà và chư thánh chúng
Tiếp dẫn Hương linh Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
Văng sinh Cực Lạc Quốc

*

Thành kính chia buồn cùng chị Lê Văn Mạnh và tang quyến

Ban Chấp Hành
và toàn thể Thành viên, Thân hữu

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại