Chia Buồn

Cụ Ông Vũ Đình Tùng.
Pháp danh Giác Bảo.
Đă mệnh chung lúc 12g30 ngày 19 tháng 7 năm 2013.
Tại Houston,Texas.
Hưởng thọ 94 Tuổi.

Là nhạc phụ Cố Huynh Trưởng Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
Thân phụ chị Vũ Thị Mai

Cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Thánh chúng
tiếp dẫn hương linh cụ Giác Bảo Vũ Đ́nh Tùng
Văng sinh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng Chị Vũ Thị Mai và tang quyến.

Ban Chấp Hành
và toàn thể thành viên, thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại