Chia buồn
 

Được tin trễ:
Trưởng
Đào Đức Khiết
Pháp danh
Phúc Minh
Thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Đă mệnh chung ngày 25-5-2010
Tại thành phố Wichita, Kansas
Hưởng thọ 67 tuổi
Nguyện cầu Đức A Di Đà Phật và chư Bồ Tát
Tiếp độ hương linh Phúc Minh Đào Đức Khiết văng sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn với chị Đào Đức Khiết và tang quyến

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại & Cựu thành viên GĐPT Giác Minh