NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Được Tin Ḥa Thượng THÍCH TRÍ HIỀN

Cố vấn Giáo hạnh Ái hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải ngoại

Cố vấn Giáo hạnh Gia Đ́nh Phật Tử Pháp Quang

Viện chủ chùa Pháp Quang - Grand Prairie, Texas, Hoa Kỳ

Đă viên tịch vào lúc 16 giờ 30, Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010
(tức ngày 28 tháng 6 năm Canh Dần)

tại Chùa Pháp Quang, Hoa Kỳ.

Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Vĩnh Nghiêm cầu nguyện
Giác linh Ḥa Thượng Thích Trí Hiền cao đăng Phật quốc.

Xin chia buồn cùng Chư Tôn đức
Môn đồ pháp quyến chùa Pháp Quang và GĐPT Pháp Quang.

 

TM. GĐPT Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm

Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh