Phép “nh́n người” của Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu

1.
Nghiêm Quư Ngô Lê Bích Khuê gọi, bảo, “chiều nhớ ghé chỗ Bố”.

Trước đó t́nh cờ gặp các anh trưởng Đặng Đ́nh Khiết, Tuệ Linh và Như Không ở cà phê Gypsy, cũng được các anh nhắc rồi. Nhưng phải cám ơn em Nguyễn Vũ Hoàng Cương, ở tận Việt Nam báo cho ḿnh sớm nhất, Chiều Ngô Mạnh Thu sẽ tổ chức tại thiền viện Sùng Nghiêm, ngày 6 tháng Sáu, 2015.

2.
Chiều nay ḿnh ghé lại với anh chị một chút, với Anh Thu một chút. Nhưng không muốn ở lại lâu. Dường như càng về sau, ḿnh không thích đến những chốn nặng tŕnh diễn, lễ nghi. Anh Thu ngày xưa cũng vậy, giờ khai lễ, diễn ngôn v.v… anh hay kéo ḿnh ra hiên “liều một đám”. Song, không có nghĩa là anh chẳng để tâm đến những việc cần làm.

3.
Chiều nay đứng ở hiên ngoài, nh́n nắng đọng trên đọt lá chuối. Màu xanh xanh nhuốm chút hoe vàng, không gay gắt. Màu nắng cũng bớt gay gắt so với buổi ban trưa.

Ḿnh nghe qua những lời tự sự, tự t́nh của từng anh chị em có mặt bày tỏ niềm thương nhớ Anh, mỗi anh chị đều nh́n thấy Anh Thu mỗi nét đẹp riêng, khác. C̣n ḿnh nghĩ, anh Thu th́ khắc hẳn chúng ḿnh, Anh đối với tất cả mọi người trong cùng thể tánh b́nh đẳng - “Không ma/không phật” – Đó chính là phép Nh́n Người của anh Thu, hay c̣n gọi là “B́nh Đẳng Tâm”, đă làm nên nhân cách TÂM H̉A của Anh vậy!

Ḿnh kính trọng anh Thu, ở chỗ này!

Chiều “Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu”,
6 tháng Sáu, 2015 tại Thiền Viện Sùng Nghiêm
UYÊN NGUYÊN


Hợp ca nhạc Ngô Mạnh Thu


Trưởng Đặng Đ́nh Khiết, Trần Thanh Hiệp, Sư Cô TVHN, Tuệ Linh


Trưởng Chân Quang Trần Thanh Hiệp


Trưởng Tâm Ḥa Lê Quang Dật


Trưởng Tâm Thông Trần Chí Trung


Trưởng Diệu Thúy Lê Xuân Mai


Trưởng Như Không Vơ Văn Phú


Trưởng Diệu Ngọc Cao Minh Châu


Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương


Thân hữu AHVN Phạm Quốc Bảo


Trưởng Hồng Huy Đặng Trần Hoa


Trưởng Quảng Tuệ Quang - Thái Quang Minh Chính


Gia đ́nh Ngô Mạnh Thu (Ngô Lê Quốc Tú, Ngô Lê Minh Khuê)