CHÚC  MỪNG

 Nhận được tin mừng, anh chị Minh Tánh Nguyễn Bá Lăng, Trưởng chi Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Úc Châu sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Trưởng nam là cháu:

       Nguyen Lan đẹp duyên cùng cô Jenny Lee.

Hôn lễ được cử hành trang trọng tại tư gia và tại nhà hàng :
                         Ziver Restaurant
                    Level 1, 477 Pitt Street,
                    Hay Market, NSW 2000
             vào ngày 21 tháng 05 năm 2011

Xin thân ái chúc mừng anh chị Minh Tánh và quan viên hai họ.

Mến chúc hai cháu Nguyen Lan và Jenny Lee  Trăm Năm Hanh Phúc .

                       Toàn thể thành viên và

                         BCH AHGĐPTVN/HN