Mừng xuân Di Lặc

PL. 2559 - Bính Thân - 2016

- Kính chúc chư tôn đức:

Pháp thể khang an
Chúng sinh dị độ
Phật sự viên thành

- Kính chúc quư độc giả:

An khang - Trường thọ - Hạnh phúc
 

- Kính chúc Thành viên và Thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại:

Thân tâm an lạc
Đạo tâm kiên cố
Lư tưởng viên thành