Con cá gỗ


Lăo hành khất vào ngồi trong hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày: ít vắt cơm, muối và ... một con cá rô cây.

 Người gác chùa quan sát bữa ăn, thấy con cá rô cây được đẽo gọt khá cẩn thận, dọn ra giống y con cá thật đă được nấu nướng đàng hoàng. Ông hỏi người hành khất với giọng châm biếm:

  - Này ông lăo, ông làm ǵ với con cá gỗ ấy hay cuối cùng cũng chỉ cơm với muối ?

  Lăo hành khất b́nh tĩnh đưa tay chỉ tượng Phật bằng đá trên ṭa sen giữa chánh điện, trả đũa:

  - Này ông bạn, c̣n ông làm ǵ với tượng Phật đá kia hay cuối cùng cũng chỉ c̣n vô minh với ái dục?.

LỜI GÓP Ư:

Thờ cúng chỉ mang tính cách tượng trưng, thế rồi những tôn giáo cổ xưa đă biến thành những nghi lễ huyền bí và những hiến tế phức tạp ... tưởng qua đó họ có thể được cứu rỗi. Nhưng Đức Phật xem đó chỉ là giới cấm thủ (mê tín, dị đoan, h́nh thức ràng buộc), và Ngài dạy rằng chỉ sống đúng pháp (Dhammànudhammà patipanno vihàrati) mới là tôn kính Như Lai một cách cao thượng.

Xưa có một người xuất gia theo Phật chỉ mong hằng ngày được lễ bái và chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Ngài . Đức Phật trách: " Dẫu cho hằng ngày con có nắm chéo y Như Lai và bước theo từng dấu chân của Như Lai th́ cũng vẫn xa Như Lai vời vợi . Người nào sống đúng Pháp mới gọi là gần gũi, cung kính, lễ bái, chiêm ngưỡng Như Lai một cách chân chính".

Hằng ngày sống bên Đức Phật, lễ bái chiêm ngưỡng và đặt tron niềm tin ở Ngài vẫn c̣n bị Ngài khiển trách, huống nữa chỉ biết lễ lạy, tụng đọc trước tượng Phật bằng đá để cầu xin cứu độ th́ muôn đời vẫn không bao giờ nếm được chút hương vị giác ngộ giải thoát.

Tin tưởng, lễ bái, cung kính, chân thành, tri ân, tinh khiết .. là những nhân tố của phương tiện thờ cúng, nhờ đó dem lại hạnh phúc,hân hoan, thái hoà, an lạc ....cho những kẻ sơ cơ . Nhưng cho đến một lúc nào đó phải biết thoát ra khỏi phương tiện, v́ dù tin tưởng Phật dưới bất cứ h́nh thức nào cũng đều phải tự ḿnh sống đúng chân lư, nếu không th́ muôn đời vẫn như lăo ăn xin với con cá rô cây vô vị .


Sư Viên Minh