Dự Hiệp kỵ GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

Ngày 27-10-2018, lúc tôi c̣n đang đi tham quan ở Sapa th́ có Trưởng Phúc Thiện Trần Đ́nh Hùng điện thư chuyển lời mời của Trưởng Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh mời tôi tham dự Hiệp kỵ GĐPT Vĩnh Nghiêm, tổ chức tại Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố HCM, vào lúc 9 giờ sáng ngày 4-11-2018, nhằm ngày 27 tháng 9 năm Mậu Tuất.

Tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm khoảng 9 giờ, tôi muốn lên Chánh Điện lễ Phật và ra phía sau thờ chư hương linh, để xem có thể t́m thấy người thân có ảnh thờ tại đây, nhưng nhiều ảnh thờ quá và chỉ là ảnh 4X6, nên không thể nào t́m thấy, trừ trường hợp nhà chùa có lập bảng danh sách và vị trí.

Tôi trở ra Chánh điện chụp ảnh, chư tăng và phật tử đang tụng kinh.

Tôi cũng ra trước sân chụp 1 tấm ảnh để kỷ niệm,

Lúc xuống thang tôi thấy nhiều anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn sinh đang đứng xếp hàng chụp ảnh kỷ niệm, tôi thấy có Trưởng Phúc Thiện Trần Đ́nh Hùng và vài anh khác đang cầm máy chụp ảnh, tôi định chờ Hùng nh́n thấy, tôi nhờ Hùng chụp cho tấm ảnh gần là những anh chị em đó, c̣n xa hơn ở cầu thang là tôi, tôi nghĩ Hùng đang bập rộn xếp đặt để lấy ảnh đẹp, không thể nào nh́n xa hơn để thấy tôi. Do đó, tôi xuống thang nhập vào với anh chị em, đứng cạnh Đặng Văn Nữu, nhờ đó Nữu mới biết có tôi về và dự lễ hôm nay.

Nữu và tôi vào Đoàn quán GĐPT mới gặp chị Oanh, Kiều anh Khưu Phụng Chương, chị Thanh và vài người khác. Nhớ lại năm 1990, chị Oanh, Nữu, chị Thanh, chị Sáp, chị Dương, Kiều, anh chị Khưu Phụng Chương, vợ chồng Hải cùng tôi đi lên Đà Lạt dự Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam do các anh Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Khắc Từ tổ chức.

Lần đó thật ra các Huynh Trưởng từ Quảng Trị đến Sàig̣n ra đó họp để bầu Ban Hướng Dẫn Trung Ương, phục hoạt GĐPT Việt Nam, thuộc GHPGVNTN, nhưng rất tiếc bất thành, v́ nhà cầm quyền không cho phép làm bất cứ điều chi ngoài tổ chức Hiệp kỵ, đặt dưới sự trách nhiệm của Ḥa Thượng Từ Măn, trụ tŕ chùa Linh Sơn.

Tưởng cũng cần nhắc lại, năm 1984, Bác Tôn Thất Liệu và chúng tôi tổ chức Hiệp kỵ GĐPT Vĩnh Nghiêm lần đâu tiên tại tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm, có nhiều anh chị Huynh Trưởng thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương đến dự như chị Hoàng Thị Kim Cúc, anh Cao Chánh Hựu, anh Đoàn Văn Lộc, anh Nguyễn Khắc Từ, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Công Minh, anh Hoàng Trọng Cang …

Mặc dù thời gian đó GĐPT chưa phục hoạt, nhưng được sự đùm bọc của HT. Thích Thanh Kiểm, nên mọi việc diễn ra tốt đẹp, trước đó các Huynh Trưởng Cao Niên thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương đă tổ chức Hiệp kỵ GĐPT Việt Nam ở Quảng Hương Già Lam vào dịp Vía đức Phật A Di Đà.

V́ Chánh điện đang tụng kinh, nên buổi lễ Hiệp kỵ được tổ chức tại Hậu Tổ của chùa, lần trước tôi có tham dự, tổ chức ở Hội Trường, trước Hậu tổ.


Các em chờ vào hành lễ

Buổi lễ hôm nay, Trưởng Thiện Linh Đặng Văn Nữu Đoàn là Đoàn Trưởng Đoàn Huynh Trưởng A Dật Đa chủ lễ, với sự tham dự của GĐPT Vĩnh Nghiêm, các Trưởng GĐPT Gíác Ngạn, Giác Long, Giác Hạnh, Giác Viên ở Biên Ḥa …

Có sự tham dự của Bác gái Tôn Thất Liệu, chị Ngô Kim Qui em gái Trưởng Thu … Trên bàn thờ chư Hương Linh từ trái qua phải có di ảnh của các Trưởng Huynh: Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu, Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc, Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi, Chính Tiến Nguyễn Đức Long, Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu và Thông Phương Đặng Văn Khuê.


Ngô Kim Quy và Cao Bá Hưng

Sau khi tụng kinh Cầu siêu xong, Trưởng Vân Anh Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Huynh Trưởng GĐPT Giác Ngạn đọc tiểu sử Trưởng Huynh Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi, là con chim đầu đàn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm.


Trưởng Vân Anh đọc tiểu sử Bác Tâm Thông, Trưởng Khưu Phụng Chương chụp ảnh

Sau khi buổi lễ hoàn măn, vài Trưởng đến bàn thờ chư Huynh Trưởng tiền bối xá vài xá cầu nguyện hay tưởng niệm người đă quá văng. Riêng tôi đến lạy bốn lạy, kính viếng họ, tưởng niệm những người ấy, tôi đă có dịp cộng tác góp phần xây dựng GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm.

Sau đó Vân Anh chụp h́nh cùng tôi để kỷ niệm, v́ ngoài t́nh Lam c̣n có t́nh thầy tṛ, tôi làm Hiệu Trưởng c̣n Vân Anh là học sinh lớp Thương Mại Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàig̣n, niên khóa 1974-1975, vài người thấy thế cũng muốn vào chụp chung ảnh kỷ niệm.

Sau đó mọi người được Ban Tổ Chức đăi bánh Khúc và dùng nước giải khát. Trong khi đó Trưởng Nữu nói sơ về GĐPT Vĩnh Nghiêm với tổ chức Hiệp Kỵ hôm nay là để nhớ ơn những Huynh Trưởng tiền bối đă gầy dựng GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm. Tưởng nhớ HT. Thích Thanh Kiểm luôn quan tâm sinh hoạt GĐPT, ngài đă ban hành quyết định thành lập Ban Hướng Dẫn GĐPT cho môn phái Vĩnh Nghiêm và mong muốn truyền thống nầy sẽ được các Huynh Trưởng trẻ, các em tiếp nối để làm cho GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm vững mạnh hơn.


Từ trái: Oanh, Kiều (thấy lưng), Nữu, Tông

Sau đó Trưởng Nữu đề nghị buổi tâm t́nh, rồi đề nghị tôi có vài lời. Tôi trao đối trước đây tôi sinh hoạt với các Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm. Năm 1991, tôi định cư nước ngoài, năm đó tôi cùng chị Đoàn Thị Kim Cúc, Hồng Loan thành lập nên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại. Năm 1994, Trưởng Ngô Mạnh Thu sang, năm sau Trưởng lănh trách nhiệm làm Trưởng Ban.

Từ 1991, Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải ngoại có phát hành một Bản Tin, cho đến nay vẫn c̣n và đă đưa lên Mạng đầy đủ từ số đầu tiên. AHVN cũng có một Trang nhà từ năm 1996, cho đến nay vẫn liên tục có bài vở phong phú. Đáng tự hào v́ chưa có tổ chức nào của GĐPT Việt Nam có Bản Tin hay tờ báo hoặc Trang Mạng, sống liên tục trên 20 năm cho đến nay vẫn c̣n hoạt động.

Sau đó, anh Cao Bá Hưng phát biểu vài lời, mong qua Hiệp kỵ anh, chị, em có dịp họp mặt, nhờ đó sẽ gắn bó với nhau hơn.

Sau đó v́ đă trưa, nên BTC cám ơn mọi người tham dự, chấm dứt buổi lễ. Chị Oanh lo thu dọn, Nừu, Kiều và tôi tới Đoàn Quán trao đổi, tâm t́nh thêm. Trưởng Khưu Phụng Chương và Trần Đ́nh Hùng bận việc nên về sớm.

Tôi hỏi thăm Ngân về Hải, v́ không thấy Hải phu quân của Ngân tham dự, Ngân cho biết Hải ốm, tôi nhờ Ngân chuyển lời thăm hỏi Hồng, Ngân cười bảo tôi:

- Nhắn với Nữu ḱa. Bây giờ họ đă trở về mái nhà xưa rồi anh ơi!


Ngân và các anh GĐPT Giác Long

Tôi có hỏi Tịnh Uyển về Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh Gia Trưởng GĐPT Giác Ngạn, nhớ ngày nào tôi làm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Trí, thay Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, Tịnh Phúc c̣n là cô Oanh Vũ đi GĐPT từ thời GĐPT Giác Dũng trước đó, sau đổi thành Giác Trí. Tịnh Uyển cho biết Tịnh Phúc hôm qua đưa các em đi trại thi lên cấp, về nhà vẫn b́nh thường. Sáng nay bỗng dưng không dậy nổi, nên đă gọi điện thoại báo là không thể đến dự.

Chị Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Viên, vào Đoàn Quán thu xếp hành trang ra xe bus để trở về Biên Ḥa, cho kịp sinh hoạt với đơn vị ḿnh. Được biết hôm nay GĐPT Giác Viên chuẩn bị phần thức ăn để cúng trong buổi lễ.

Phó nḥm Trần Đ́nh Hùng hôm nay xông xáo ghi nhận ảnh, mong được ảnh đẹp và ư nghĩa, trông Hùng cắt tóc ngắn, nhưng đă bạc trắng gần hết, có vẻ "hơi bị già" đi, anh ta về hưu đă lâu, trước tôi đến 5 hay 10 năm, thời giờ hưởng nhàn dùng để lướt web, du lịch và trông nom các cháu cho cô Vũ Thị Nguy đi chùa.

Rồi Nữu mời tôi và vài Trưởng đến quán chay trong sân chùa để dùng bữa cơm trưa, tiếp tục tâm t́nh Lam.

Chúng tôi có chị Oanh, chị Thảo, Nữu, Hưng, Kiều và tôi. Trong bữa ăn đă nhắc lại những kỷ niệm xưa, hỏi thăm tới Trưởng Nguyền Quang Vui, Nguyễn Đ́nh Thống, Tuệ Linh, nhắc tới Trưởng Lệ, Tố Mỹ.

Cũng không quên nhắc tới Trưởng Văn Tâm Sỹ, sau nầy xuất gia là Ḥa Thượng Trí Việt ở Đà Nẵng, Trưởng Liên Phú sau nầy là Ḥa Thượng Chơn Kim ở Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng. Cao Bá Hưng cho là Trưởng Liên Phú là sĩ quan Không Quân, lần đầu tiên tôi nghe như vậy, nhưng khi Trưởng Phú sinh hoạt ở GĐPT Giác Minh hay ở Đoàn Huynh Trưởng A Dục tại Thủ Đô Sàig̣n vào những năm 1959, 1960, tôi chưa hề nghe nói Trưởng Liên Phú là quân nhân. Nếu là quân nhân, làm sao Trưởng Liên Phú từ bỏ việc hôn nhân đă làm đám hỏi, để xuất gia đầu Phật năm 1964. Tôi hứa sẽ hỏi lại Trưởng Vui.

Sau bữa cơm trưa, mọi người chia tay, ai cũng ngoài 70 nhưng vui vẻ, thoải mái, hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn trong t́nh Lam sâu đậm của tuổi già c̣n năng động tham gia sinh hoạt GĐPT.

866404112018