Gia Đ́nh Phật Tử Giác Hưng

*

Gia Đ́nh Phật Tử Giác Hưng được thành lập từ năm 1970 tại chùa Hưng Đạo nằm trong trại tiếp cư Trần Hưng Đạo của Chánh phủ Ngô Đ́nh Diệm do hai Thượng Tọa Thích Tâm Châu và Thích Độ Lương, đồng sáng lập. Gia Đ́nh Phật Tử Giác Hưng sinh hoạt thuộc Miền Vĩnh Nghiêm GHPGVNTN.

Sau hai Thượng Tọa Thích Tâm Châu và Thích Độ Lượng về Sàig̣n, giao chùa lại cho ông Lư Sầm và một số Phật Tử trong trại tiếp cư trông coi cho đến năm 1975. Sau này Chùa được dời ra phía ngoài trên môt ngọn đồi, được đổi tên thành chùa Phổ Minh cho đến nay, đất Chùa cũ làm Nghĩa Trang cho phật tử tại đia phương.

Do sự biến đổi thời cuộc, GĐPT Giác Hưng phải tạm ngưng sinh hoạt từ năm 1975, sau đó tái hoạt động trở lại từ năm 1990.

Chùa Phổ Minh cách chùa Khải Đoan 4km, nằm trong thành phố Buôn Ma Thuộc, Chùa hiên nay do Đại Đức Thích Trí Minh trụ tŕ, Đại Đức là Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Giác Hưng. GĐPT Giác Hưng hiện đang sinh hoạt với BHD Phân Ban GĐPT Đak-Lak, do Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyễn Khắc Ban làm Gia Trưởng.

Danh sách quư Gia Trưởng:

1. Bác Phạm Đức Quang: 1970-1971

2. Bác Trần Văn Phong: 1971-1973

3. Bác Chiêu Minh Nguyễn Khắc Khải: 1973-1975

4. Bác Minh Đức Nguyễn Văn Chí: 1990-1997

5. Bác Thiện Chỉnh Bùi Thọ Chấn: 1997-2002

6. Huynh trưởng cấp Tín Huệ Kính Nguyễn Khắc Bản: từ 2002 đến nay.

 

Danh sách các Liên đoàn trưởng qua các thời kỳ:

1. HTr. Chu Trung Tân: 1970-1971

2. HTr. Trần Sách Nguyên: 1971-1972

3. HTr. Phạm Bân: 1972-1975

* 1975-1990: GĐPT Giác Hưng tạm ngừng sinh hoạt do những biến cố lịch sử

4. HTr. Nguyễn Văn Chương: 1990-1992

5. HTr. Vũ Thị Xuân Quỳnh: 1993-1994

6. HTr. Chu Phương Phúc Vinh: 1994-1997

7. HTr. Nguyễn Thanh Hạ: 1997-2000

8. HTr. Cấn Đ́nh Chủng: 2000-2002

9. HTr. Nguyễn Thanh Hạ: 2002-2005

10. HTr. Vũ Thị Xuân Quỳnh: 2005 đến nay

H́nh ảnh sinh hoạt ngày nay của GĐPT Giác Hưng


Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2557 (2013)


GĐPT Giác Hưng chụp ảnh với ĐĐ. Thích Trí Minh Trụ Tŕ kiêm Cố Vấn Giáo Hạnh


Cuộc thi nấu ăn


Chuẩn bị tṛ chơi


Chuẩn bị


Khảo hạch bài viết Ngành Thiếu


Khảo hạch bài viết Ngành Oanh Vũ


Khảo hạch bài viết Ngành Oanh Vũ


Toàn thể GĐPT Giác Hưng nơi lễ đài Vu Lan báo hiếu


Các Huynh Trưởng chụp ảnh lưu niệm Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2557

Video Clip sinh hoạt GĐPT Giác Hưng trên Youtube

GĐPT Giác Hưng chơi tṛ chơi

https://www.youtube.com/watch?v=qDDJe1sIYUk