Họp Mặt Giác Minh

Nhân dịp Đào Hiếu Thảo sang Cali có buổi họp mặt các cựu thành viên GĐPT Giác Minh tại một nhà hàng vào buổi chiều tối ngày 30-9-2018.


Từ trái sang phải: Diệu Trang Nguyễn Thị Lệ Hiền, Phúc Thịnh Nguyễn Đức Cường, Diệu Minh Lê Thị Tuyết Nga, Diệu Thúy Lê Xuân Mai, Diệu Hương Lê Thị Hằng, Thiện Thuặn Đào Hiếu Thảo, Minh Đạt Đặng Đ́nh Dũng.


Những thành viên như trên chỉ thay chỗ đứng

PC. Lần đầu Đào Hiếu Thảo gửi theo điện thư của nhóm AHVNgroups, xem thấy có ảnh nhưng rất nhỏ không thể làm to để xem, do có yêu cầu, Trưởng Thảo gửi lại theo địa chỉ email cá nhân th́ nhận được.

Xin lưu ư: Quư anh chị nào gửi ảnh theo điện thư AHVNgroups, tôi đă và sẽ không nhận được, muốn cho tôi nhận được xin vui ḷng gửi thêm địa chỉ ewmail của tôi: huynhaitong@gmail.com - Cám ơn nhiều.

 

  

Ảnh nhận lần đầu không thể phóng to hơn, để xem cho rơ.