Hoa vàng mấy đ

Nhạc và lời : Tâm Trí Quang Vui

 

-         Đoạn A

Hoa vàng mấy độ năm tháng chờ mong

Mong ngày thương đêm trông ngóng về Lam

Ngh́n trùng thương nhớ cách xa

Ngập ḷng   mong quá Lam ơi

Mây Lam đưa dẫn nhau về...

-         Đoạn A'

Ta về chung cùng mái ấm nhà Lam

Xin Mẹ Quan âm thương xót đàn con

Đường đời gặp khó gian nan

Một ḷng t́m đến bên nhau

Hương Lam bay bay quyện vào tim

-         Đoạn B

Bắc Cali chào đón Vĩnh Nghiêm xứ người

Hoa vàng ơi nồng ấm khắp đất trời

Màu Lam ơi ḥa cùng với tim người

T́nh áo Lam ngày xưa thân ái

T́nh áo Lam ngày nay bên nhau..

-         Đoạn C

Thung lũng hoa vàng tha thiết chào Lam

Y vàng bao dung che chở đàn con

Nguyện Thầy pháp thể khinh an

Chúng sanh dị độ

An lành đời LAM..

 

Sanjose, August 12-2019

Bản nhạc PDF

Nhạc phẩm Hoa Vàng mấy độ do Quốc Duy và Hồng Nhiên tŕnh bày