Hội Ngộ
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Năm 2017

Tại Chùa Pháp Vũ, Orlando, Florida
dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Trụ Tŕ Thích Nhật Trí

Sư cô Khánh An, Thượng Tọa Thích Nhật Trí
Quư chị: Chị A, chị B, chị Minh, chị Xuân Mai, chị Thọ, chị Tâm, chị Thanh Minh, chị Kiêm Kiểm, chị E, chị Bích Xuân, chị F, chị Phùng Ḥa, anh Quỳnh, anh Phú Hồ.
anh Vương Nghiêm, anh Phú Vơ, anh Thảo, chị Minh Châu, chị Hằng, anh Minh Phuơng, anh Trọng Thuấn, anh Khiết, chị Quỳnh Giao

Ảnh của ĐHThảo

Ảnh ĐĐK