Họp Mặt Với Người Từ Canada đến Cali

*

Nhân dịp anh chị Đoàn Chính & Mộng Hương từ Montreal-Canada đến Cali và anh Đoàn Chính tŕnh diễn trong buổi ra mắt CD của Ca sĩ Nguyệt Ánh,  một số các anh chị AHVN đă có những buổi họp mặt cùng anh Đoàn Chính &Mông Hương và thân hữu, như chị Xuân Mai, Nga Phạm, anh chị Thiệu & Hằng Lê, anh Phạm Minh Tâm, anh Bùi Thọ Thi, anh Nguyễn Đức Cường-Hồng Mai, đôi nghệ sĩ Nga Mi & Trần LăngMinh.

 


Trước cửa VIỆT BÁO : Chị Xuân Mai, chị HồngMai, chị Nga Phạm, chị Mộng Hương .

 

 

Nhà văn  Bích Huyền (ngồi giữa)

 

 

Xướng ngôn viên Minh Phượng (áo dài xanh)

 

 

Bích Huyền, Đoàn Chính (phu quân của MH), Mộng Hương, Hồng Mai, Xuân Mai, Nga Phạm

 

 

4 chị em tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt-Mỹ-Westminster.

 

 

Có thêm Đoàn Chính chị Hằng anh Thiệu (phu quân chị Hằng)

 

 

Cùng dùng cơm chay tại Bồ đề Tịnh Tâm quán

 

 

Một thoáng văn nghệ tại tư gia Trần Lăng Minh & Nga My

 

 

Đoàn Chính, Nga My

 

 

Nguyễn Đức Cường & Đoàn Chính

 

 

Nguyễn Đức Cường, Mộng Hương & Đoàn Chính trước lúc chia tay.

nh của Hồng Mai