Kỷ vật của Thầy ( 1 )

Thưa qu ACE,

Ti cn giữ một vật kỷ niệm của Thầy ( 2 ) gần 30 năm nay. Đ l l cờ Phật gio Thầy đem từ Nhật qua Mỹ. Lc Thầy ở Washington DC, Thầy đưa ti giữ, trrước khi Thầy về TX, "miền Trung nước Mỹ". Sau ny, mấy lần Thầy c về lại DC ti đưa cho Thầy, nhưng Thầy cứ muốn để "qun".

V một bộ Y của Thầy ti đ đưa cho HTr. Nguyn Kim, nghĩ rằng Tr. Kim sẽ về với Thầy để thọ giới ....?

Xin cầu nguyện cho Thầy của chng ta vng sanh Cực lạc quốc.

Văn Hưng

( 1 ) Tựa do BBT chọn
( 2 ) Ha Thượng Thch Tr Hiền