H́nh ảnh Lễ Tang
Hoà Thượng Thích Trí Hiền
Phó Thượng Thủ

Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Trên Thế Giới
Cố Vấn Giáo Lư Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt
Chùa Pháp Quang
Dallas, Texas

Tổ Vĩnh Nghiêm

Phật tử viếng tang

Khai Kinh Bạch Phật

Ḥa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu GHPGVNTTG
từ Phi Trường về tới dự Tang Lễ Ḥa Thượng Trí Hiền

Hoà Thượng Thượng Thủ đến thăm báo thân Ḥa Thượng Trí Hiền

Ḥa Thượng Thượng Thủ tiếp kiến Ḥa Thượng Thích Tín Nghĩa

Trai đường