Lễ Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Trí Hiển tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, California

ngày Thứ Bẩy 24 Tháng 9 năm 2010.

Bàn thờ tại chánh điện

 

Di ảnh của Ḥa Thượng Thích Trí Hiền

 Quí Sư Cô chủ tŕ buổi lễ: Sư cô Chân Thiền, sư cô Chân Liên, sư cô Chân Diệu

 Sư Cô Chân Thiền Thuyết Giảng.

 Quí chị: chị Hoài, chị Hằng, chị Tâm, chị Nga, chị Minh Châu, Chị Xuân Mai

 

 

 

Sau Sau nghi thức lễ Tưởng Niệm Ḥa Thượng của quí sư cô. Trưởng Tuệ Linh hướng dẫn chương tŕnh Tưởng Niệm Ḥa Thượng của AHVN.

 

"Nghiêm" chào Tinh Tấn

 

 

Các chị chuẩn bị chào Tinh Tấn

 

 Anh Mỹ đọc Tiểu sử và công đức của Thượng Tọa Thích Trí Hiền

 Trưởng Thành qú đọc điếu văn.

Chị Xuân Mai nhắc lại kỷ niệm những ngày sinh hoạt với Thượng Tọa c̣n gọi TT là Bác.

 

 Chị Hằng cũng nhắc lại kỷ niệm

Đến anh Phương kể lại câu chuyện Thượng Tọa đă "uống hết một đại dương".

 

 Chị Tâm luôn làm công tác quay phim...cùng anh Quỳnh

Chị Hoài

Chị Nga

 

Hồng Mai

 Giây thân ái kết thúc buổi lễ

 Dưới chân Phật

Ảnh Hồng Mai