Lễ Tưởng Niệm Tân Viên Tịch

Tỳ Kheo Thích Phổ Ḥa

*

Ngày 19-2-2011 tại tu viện Quảng Hương-Già Lam Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam đă tổ chức lễ tưởng niệm Tỳ Kheo Thích Phổ Ḥa cựu Huynh Trưởng hồng Liên Phan Cảnh Tuân. Buổi lễ cho Ḥa Thượng Thích Đức Chơn chủ lễ


Ḥa Thượng ban đạo từ

Chị Phan Cảnh Tuân đứng cạnh chị Xuân Hoà (mang kính)