Lễ Truy Niệm và Chung Thất của Ḥa Thương Thích Trí Hiền

Lễ Truy Niệm và Lễ Chung Thất của Ḥa Thương Thích Trí Hiền vửa được tổ chức, trang nghiêm và cảm động lúc 2giờ 45 chiều nay Chủ nhật 26/09/2010 tai Đai Hùng Bửu Điện Chùa Giác Hoàng, Hoa Thinh Đốn.

Trên 150 người tham dự, phần lớn là thành phần Cựu Huynh Trưởng, Thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, Huynh Trưưởng và nhiều Phật tử của các chùa  Giác Hoàng và Hoa Nghiêm. Đại diện các đơn vị hiện diện, gồm: GĐPT Giác Hoàng Washington DC, GĐPT Pháp Hoa (Lancaster, PA), GĐPT Hoa Nghiêm (Fort Belvoir) và GĐPT Bồ Đề (Philadelphia, PA). Buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi Hội Đồng Điều Hợp TƯ GĐPT Trên Thế Giới và Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và được đặt dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Thanh Đạm (chùa Giác Hoàng, D.C.), Hoà Thượng Thích Tâm Thọ (Chùa Pháp Hoa, PA), và Thượng tọa Thích Kiến Khai (Chùa Hoa Nghiêm, VA).

Thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, có: Chị Phùng Thị Thọ, Anh Nguyễn Văn Lâm, Anh chị Đào Hiếu Thảo &Thuận, Anh chị Hoàng Trọng Trữ & Xuân, Anh chị Thảo & Mai Dung, chi Tố Mỹ, anh Vương Nghiêm, Anh chị Kim Mỹ & Lê Du, anh Đặng Đ́nh Khiết. Anh chị Nguy ễn Minh Nữu & Mai không đến được v́ lư do đi làm cuối tuần, chị Trần Thanh Minh phải đi xa ngoài tiểu bang.

Trưởng Kim Mỹ đă đại diện AHGĐPT Vĩnh Nghiêm đọc bài viết "Vài Mẩu Chuyện Về Một Vị Thầy Vừa Ra Đi" do Trưởng Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết biên sọan. Trưởng Đào Hiếu Thảo và Trưởng Đặng Đ́nh Khiết đại diện AHGĐPTVNHN dâng ṿng hoa tưởng niệm lên Giác Linh của Ḥa Thượng Thích Trí Hiền, Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh của Ái Hữu.

Buổi lễ chấm dứt lúc 5 giờ chiều sau khi toàn thể mọi ngướ tham dư cùng nhị vị Ḥa thượng Thích Tâm Thọ và Thượng toạ Thích Kiến Khai chụp ảnh lưu niệm và Giây Thân Ái trong sự chứng minh của Giác Linh cố Ḥa Thượng Thích Trí Hiền.

Một sinh hoạt giữa nhiều cựu Huynh Trưởng cao niên và các Huynh Trưởng trẻ đang cầm đoàn tuy bất ngờ nhưng độc đáo diễn ra sau khi Giây Thân Ái. Một tiệc trà nhẹ do GĐPT Giác Hoàng và Ban tổ chức Lễ Truy Niệm đă khoản đăi mọi người tham dự sau cuộc sinh hoạt bất ngờ nói trên.

Tin Nhanh từ Hoa Thịnh Đốn.

Chủ nhật, 26/09/2010.

Chánh điện chùa Giác Hoàng Washington, DC

Ḥa Thượng THanh Đạm và Tâm Thọ

Thuợng Tọa Kiến Khai và HT. Tâm Thọ