Lục t́m ảnh xưa
 

 

Trưởng Ngô Mạnh Thu sinh hoạt GĐPT từ những năm cuối thập niên 1950, trước tiên là Bạn đoàn rồi Huynh Trưởng phụ trách Văn Nghệ, rồi tham gia Ban Hướng Dẫn GĐPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam, rồi Đoàn Phó Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Da…

Sau 1975, Trưởng Thu là một trong những người vực dậy, phục hoạt GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm, năm 1993, Trưởng đă kề vai lập lại Ban Hướng Dẫn Miền Vĩnh Nghiêm, mở khóa Huynh Trưởng A Nô Ma, thành lập Đoàn A Dật Đa, Trưởng chỉ ngưng sinh hoạt khi đi định cư ở Mỹ năm 1994.

Năm 1995, Trưởng đă được anh em bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, Trưởng đă giữ trọng trách nầy từ đó cho đến ngày cuối đời năm 2004.

Nếu Vĩnh Nghiêm có Bản Tin tồn tại từ cuối năm 1991 đến nay đă 24 năm, Trang nhà AHVN từ năm 1998 đến nay cũng được 17 năm, so với 9 năm Trưởng Thu đă làm Trưởng Ban kể cũng là kỷ lục.

Tôi nghĩ sao ảnh Trưởng Thu hoạt động không có nhiều, nên tôi cố t́m trong những Album, những hộp ảnh, may quá tôi t́m ra được vài tấm ảnh xưa, ảnh chụp từ năm 1961, 1964, đó là những tấm ảnh trên nửa thế kỷ, dù là ảnh đen trắng, nhưng cũng đă phai mờ v́ thời gian.


Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu điều khiển ca đoàn GĐPT Giác Minh
tŕnh diễn Hợp ca nhân Lễ Phật đản do GHTGBVTMN tổ chức tại rạp Thống nhất Sàig̣n, năm 1961


Ảnh chụp tháng 1 năm 1964 bên bờ sông Bến Hải, phía sau là cầu Hiền Lương. Nguyễn Đ́nh Nam ngồi
Hàng đứng: Tuệ Linh, Tông, X, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Đắc, Bác Y, Trung (GĐPT Chánh Đạo)


Từ Bến Hải về, ghé thăm một GĐPT nằm cạnh bờ sông Thạch Hăn ở Quảng Trị : Tông, Ngô Mạnh Thu, chị Hoài Chân, chị An (GĐPT Chánh Thọ), chị Hồng Loan, chị Dương


Sau khi dự Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc năm 1964, các Đại Biểu Miền Vĩnh Nghiêm chụp ảnh lưu niệm trước chùa Giác Minh. Hàng ngồi: Trưởng Tiền, Ngô Mạnh Thu, Tuệ Linh, Tôn Thất Liệu, Bác Lợi, Liêm. Hàng đứng: Tuệ Tâm, Thanh Minh, Bác Kỷ, chị Cúc, thầy Chính Tiến, anh Thanh, chị Nghiệp (một số khác như chị Châu, Đạt, Thảo … không phải là Đại Biểu) Ảnh Nguyễn Trọng


Tấm ảnh khác, có thêm Đỗ Văn Khôn, Chị Tâm, chị Dương và Hảo

Ngày 9-5-2015