Một câu hỏi

Ngày chủ nhật cuối tháng 8 năm  nay, tôi đi chùa v́ Chủ nhật trước chùa làm lễ Vu Lan sớm hơn 1 tuần, tôi bị Cúm nên không đi chùa dự lễ, nay đến chùa lễ Phật, thăm quư Tang, Ni và đạo hữu.

Có một anh Huynh Trưởng trong khi tṛ chuyện đă cho tôi biết: “Có người hỏi tôi về anh khi nào có dịp, tôi sẽ góp ư”. Do vậy, mấy hôm sau vào buổi sang sau khi đi bộ thể dục, tôi và nhà tôi đến nhà anh ta uống trà, mục đích của tôi là muốn hỏi cho biết ai hỏi tôi về việc chi, hoặc góp ư như thế nào.

Cũng trong tuần vừa qua, tôi vừa thức dậy sau giắc ngủ đêm dài, vói tay định nạp điện cho chiếc phôn tay, bỗng dưng thấy có tin nhắn ở messenger: Anh, sao em không nhận được email từ AHVN, làm ơn giúp em, hiện em xài Ipad.  Tôi trông thấy tên người gửi Thu le hien nguyen. Sau đó, tôi mở máy vi tính t́m không thấy cái tin nhắn đă đọc, gơ máy t́m người gửi cũng không t́m được.

Tôi đang nghĩ có người nhờ ḿnh mà ḿnh không giúp họ được, thật đáng trách. Cho nên tôi muốn biết qua người bạn là có người thắc mắc về tôi việc chi. Tốt nhất là cần phải làm sáng tỏ, đừng để như có người nhờ giúp mà tôi không t́m ra được người đó để giúp họ, đôi khi người đó hiểu lầm rằng tôi không giúp, không tốt với họ. Thật tâm tôi không muốn.

Về việc nầy, nhân đây xin nói AHVN là emailgroup, ai cũng biết, người có trong Group, email mới gửi tới, nếu không có trong Group muốn nhận được email phải do Người điều hành thêm vào hoặc Người điều hành gửi email mời gia nhập, người được mời sẽ phải trả lời mới được gia nhập. Hoặc do chưa set-up trên Ipad, trường hợp nầy mở Email trên Ipad, góc trên bên trái có 3 vạch, nhấp ngón tay vào đó, màn h́nh sẽ hiện ra một phần bên tay trái có một số mục như starred, Everything … Sent, Drafts, All mail, Spam, Trash. Đưa ngón tay nhấn vào All mail. Làm như thế, cột kế ở bên tay phải sẽ hiện ra tất cả các mail.

Trở lại trường hợp anh Huynh Trưởng bạn tôi. Tôi đến nhà anh uống trà, đàm đạo. Nhân đó tôi hỏi anh về việc có người hỏi về tôi việc chi. Anh ta cho biết, có người hỏi anh ta có biết tôi không. Tại sao tôi có một quyển sách, nội dung gồm các bài Phật pháp như Lược sử đức Phật, Phật giáo Ấn độ, Trung Hoa, Việt Nam. Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Lư Nhân Duyên, Luân Hồi … lại để tên Phúc Trung là tác giả.

Anh bạn tôi không nhớ ai đă gửi đ́ện thư hỏi anh ta, anh ta hứa sẽ t́m lại. C̣n tôi chỉ giải thích cho bạn tôi là: Giáo lư của đức Phật như vậy Tứ Diệu Đế, Lư Nhân Duyên, Luân Hồi …, nếu tôi lấy bài của ai mà tôi đề tên tôi là không phải phép, c̣n nếu chính tôi soạn th́ tôi phải ghi tên của tôi, đó cũng là trách nhiệm của một người cầm bút.

Tôi nghĩ người thắc mắc hỏi anh Huynh Trưởng bạn tôi có lẽ anh ta có trong tay quyển Phật Pháp dành riêng cho chương tŕnh học của ngành Thiếu Gia Đ́nh Phật Tử, nội dung quyển nầy là những bài Phật Pháp cơ bản, do một số Đại Đức soạn, là một sáng tác tập thể vào cuối thập niên 1940 do Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam phát hành, không ghi tên tác giả. Cho nên anh nầy thấy sách tôi soạn gần giống như vậy lại đề tên tác giả.

Anh ta không hiểu rơ, quyển sách của tôi hoàn toàn do tôi soạn các bài trong đó, nội dung gồm có: 

Ấn Độ đến thời đức Phật Chánh Hạnh…………………………………  trang             
Lược sử đức Phật Phúc Trung…………………………………………………..   15
Kiết tập kinh điển Chánh Hạnh …………………………………………………  19
Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn độ Chánh Hạnh……………………………...  32
Các bộ phái Phật giáo Ấn độ Chánh Hạnh……………………………………..  45
Sự truyền bá đạo Phật Phúc Trung ……………………………………………… 51
Phật giáo Trung Hoa Phúc Trung ……………………………………………….  56
Phật giáo Việt Nam Phúc Trung ………………………………………………...  63
Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam Phúc Trung …………………………...  72
Kinh điển Phật giáo Chánh Hạnh………………………………………………..  82
Bốn đế Phúc Trung………………………………………………………………...  99
Sáu độ Phúc Trung ………………………………………………………………. 104
Tám đường chánh Phúc Trung …………………………………………………  109
Lư Luân Hồi Phúc Trung ……………………………………………………….. 112
Lư Nhân Duyên Phúc Trung ……………………………………………………  118
Mười hai nhân duyên Phúc Trung ……………………………………………..  120
Lư Nhân Quả Phúc Trung ………………………………………………………. 124
Thiện ác nghiệp báo Phúc Trung ………………………………………………. 129
Năm giới Phúc Trung ……………………………………………………………. 135
Bố thí Phúc Trung ………………………………………………………………. .140
Ăn chay Phúc Trung …………………………………………………………….  143
Cúng dường Tam bảo Phúc Trung …………………………………………….  147
Người Phật Tử Chân Chánh Phúc Trung……………………………………...  151
Phương pháp tu học hàng ngày Phúc Trung …………………………………. 159
Thiền Phúc Trung ………………………………………………………………... 163
Thiền con đường chuyển hóa Phúc Trung ……………………………………. 179
Niệm Phật Phúc Trung ………………………………………………………….. 185
Niệm Phật Pháp môn thù thắng Chính Hạnh ………………………………… 192
Bát quan trai Phúc Trung ……………………………………………………….. 215
Nhập thất Phúc Trung …………………………………………………………… 220
Cách thức trang thiết bàn Phật Phúc Trung ……………………….………….. 223
Nghi thức Chuông Mơ Phúc Trung ………………………………………….... 227
Tụng kinh chủ lễ Phúc Trung …………………………………………………... 231
Ư Nghĩa kinh nhật tụng Phúc Trung …………………………………………… 235
Huệ Năng Lục Tổ Phúc Trung …………………………………………………. 258
Ư nghĩa lễ Vu Lan Chính Hạnh ………………………………………………… 284
Ư nghĩa lễ Phật đản Phúc Trung ………………………………..……………..  287
Xuân Di Lặc Phúc Trung ……………………………………………………..  290
Ư Nghĩa cờ Phật Giáo Thế Giới Minh Đức  & Phúc Trung ……………… 292
Đức Phật Thầy Tây An Phúc Trung ………………………………………… 296
Đoàn Trung C̣n nhà học Phật miền Nam Phúc Trung…………………  309
Vũ trụ và Con người dưới cái nh́n của TrH, KH và TG Phúc Trung ….   314
Lư Duyên Khởi Phúc Trung…………………………………………………… 373
Sống Chết Và Tu Học Phúc Trung …………………………………….……. 412
Tôi học Duy Thức Chính Hạnh ……………………………………………… 523
Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức Chính Hạnh …………………….. 534
T́m hiểu Bát nhă ba la mật đa Tâm kinh Phúc Trung ……………………. 541
Quán Thế Âm Bồ Tát Chính Hạnh ……………………………………….…. 551
Đại Thế Chí Bồ Tát Chính Hạnh …………………………………………….  559
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Chính Hạnh ……………………………………. 561
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ………………………………………… 564
Lương Vơ Đế Phật Tâm Thiên Tử Chính Hạnh …………………………… 567
Phật Giáo Đời Đường và Vơ Tắc Thiên Minh Đức & Phúc Trung ……..  571
Ăn Chay Và Sức Khỏe Chánh Hạnh  …………………………………….…. 578
Về một quyển sách Chánh Hạnh …………………………………………….. 608
Hướng về Phật Ngọc Phúc Trung …………………….…………………. 619
Tu Học Phúc Trung …………………………………………….………………. 645

Cho phép tôi nói thêm, trước năm 1975 tại Sàig̣n, thủ đô miền Nam có nhà sách Khai Trí là một trong những nhà sách lớn nhất ở Sàig̣n thời đó, có địa chỉ 62 Đại Lộ Lê Lợi, Quận 1, Sàig̣n - gần chợ Bến Thành - vào đầu thập niên 1970, tôi đă có 2 quyển sách do nhà sách Khai Trí ấn hành, một là tập sách Kỹ nghệ họa lớp 9 Kỹ Thuật Toán và Chuyên nghiệp, hai là tập Bài tập Kỹ nghệ họa lớp 8 và 9 kỹ thuật Toán và Chuyên nghiệp. Cho nên tôi cũng có chút tên tuổi với sách vở, không thể không cẩn trọng. Tiếc rằng anh bạn Huynh Trưởng của tôi đă không giải đáp dùm tôi cái thắc mắc nhỏ của anh Huynh Trưởng kia !

Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi, nên trả lời. Mong anh bạn có thắc mắc nhận được giải đáp nầy.

 

8664310818