Người xưa ảnh mới

Trong năm nay, Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui có chuyến về thăm quê nhà, anh đă được Trưởng Thiện Linh Đặng Văn Nữu mời tới nhà, để họp mặt với một số anh em. Những anh em nầy từng tham dự Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, Trường đào tạo Huynh Trưởng A Dật Đa, Gia Đ́nh Phật Tử Giác Long.

Có hai người bên trái trong h́nh, tôi chưa biết là ai, người thứ 3 là Trưởng Tâm Trí, người thứ 4 là Thu, chủ nhân Phở Ḥa danh tiếng từ trong nước ra tới hải ngoại, người thứ 5 là Đặng Văn Nữu gia chủ, người thứ 6 là Hải, người thứ 7 là anh Khưu Phụng Chương.


Từ trái: 2 chị không rơ, La Dĩ Hồng, chị X, chị Thu - Phở Ḥa - Ngân vợ Hải, chị gắp thức ăn không nhớ tên

Tưởng cũng cần nhắc lại kỷ niệm đẹp một thời, vào những năm 1960 anh Nguyễn Quang Vui là con chim đầu đàn, người có đầu óc tổ chức, đă dựng nên Ban Hướng Dẫn GĐPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm, khóa huấn luyện Huynh Trưởng Tuệ Tạng, nhất là thành lập Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa, cho đến nay, trong lịch sử GĐPT chưa có trường thứ hai, mặc dù sau khi Ban Hướng Dẫn Trung Ương được thành lập năm 1964, Ban Hướng Dẫn nầy có ư định giao cho Trưởng Phan Cảnh Tuân, vốn là Đoàn Trưởng Đoàn Huynh Trưởng A Dục, quy tụ hầu hết các Huynh Trưởng tại Thủ đô Sàig̣n trong năm 1960, 1961 và là một nhân tố trong thời kỳ đấu tranh năm 1963 tại chùa Xá Lợi, để Trưởng Tuân thành lập một Trường Đào Tạo Huynh Trưởng, nhưng lúc đó Trưởng Tuân đang bận việc chinh chiến ỏ Sư Đoàn 7 tại Mỹ Tho, nên Trường nầy không thể thành lập.

Từ khi bác Tôn Thất Liệu c̣n sinh tiền, bác từng cho tôi biết: “Không tuyên bố, nhưng để cho GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm đi vào quên lăng”. Sau khi bác Tôn Thất Liệu nằm xuống. Chư tôn đức hệ phái Vĩnh Nghiêm có truyền thống riêng, có thế mạnh. Thiện Linh Đặng Văn Nữu, là một thành viên của Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm, đang là Đoàn Trưởng Đoàn Huynh Trưởng A Dật Đa, quy tụ chừng 60 thành viên, cờ đă nằm sẵn trong tay nhưng anh chưa phất , tiếc thay thời của Vui, Thống, Thu, Tông đă đi qua lâu rồi.

Ngày 2-6-2016