Phân Ưu

Được tin buồn:

Ông Phêrô Lê Mạnh Tráng
Đă về nước Chúa ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại San Jose, California
Hưởng thọ 66 tuổi
Tang lễ cử hành ngày 3-11-2018
Là cháu của Trưởng Tịnh Duy Lê Thị Nhung
Cũng là Bào đệ của Trưởng Lê Mạnh Hùng.

Cầu nguyện cho Ông Phêrô Lê Mạnh Tráng được an nhiên chốn vĩnh hằng

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Tịnh Duy, Lê Mạnh Hùng - Dương Khánh Ninh.

Ban Chấp Hành và toàn thể Thành viên, Thân hữu
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại