Phân Ưu

Được tin buồn
Bà quả phụ Lê Đ́nh Duyên
Nhũ danh Hoàng Thị Hương
Pháp danh Nguyên Hoa
Đă mệnh chung ngày 27-2-2017 nhằm ngày mồng 2 tháng 2 năm Đinh Dậu
Tại thành phố Anaheim, tiểu bang California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 93 tuổi.

Tang lễ cử hành tại Peek Funeral Home, Pḥng số 3
7801 Bolsa Avenue, Westminster, California 92643
Lễ Phát tang cử hành lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 3 năm 2017
Thăm viếng từ 12 giờ trưa ngày 9-3-2017 đến 2 giờ chiều ngày 10-3-2017
Di quan và Hỏa táng lúc 2 giờ chiều ngày 10-3-2017

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà PhậtChư Bồ Tát
Tiếp độ hương linh Phật tử Nguyên Hoa Hoàng Thị Hương
Văng sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng quư Trưởng Lê Đ́nh Du - Dương Thị Mỹ và toàn thể tang quyến
Ban Chấp Hành, Thành Viên và Thân Hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại