Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn

Huynh Trưởng Cấp Dũng 
NHUẬN PHÁP TÔN THẤT LIỆU

Sinh ngày 9 tháng 10 năm 1928
Tại Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế
Nguyên thành viên Đồng Ấu Phật giáo
Nguyên Gia Trưởng GĐPT Giác Trí
Nguyên Gia Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
Nguyên Ủy viên Thiếu Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
Nguyên Đại Diện Ban Đại Diện GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm GHPGVNTN
Đă mệnh chung lúc 18 giờ 45 ngày 5 tháng 8 năm 2010
(Nhằm ngày 23 tháng 6 năm Canh Dần)
Tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi
Xin thành kính phan ưu cùng Bà Tôn Thất Liệu và Gia quyến

Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà sớm tiếp dẫn hương linh
Huynh Trưởng NHUẬN PHÁP TÔN THẤT LIỆU được tiêu diêu
Miền Cực Lạc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

HTr. MINH H̉A Nguyễn Văn B́nh
HTr. PHÚC TRUNG Huỳnh Ái Tông
HTr. PHÚC VĂN Bùi Thọ Thi
HTr. PHÚC TỊNH Phạm Minh Tâm
HTr. TUỆ LINH Nguyễn Công Sản

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU