Phân Ưu

Nhận được tin buồn

Bào tỷ Huynh Trưởng Như Không Vơ Văn Phú

Bà VƠ THỊ LIÊN

Pháp danh : Diệu Huê
 

Đă mệnh chung ngày 20 tháng 3 năm 2016
(nhằm ngày 12 tháng 2 năm Bính Thân)

tại Sài G̣n

Hưởng thọ 69 tuổi
 

Toàn thể thành viên và Ban Chấp Hành  AHGĐPTVN/HN chân thành chia buồn  với anh chị Vơ Văn Phú và tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh bà Diệu Huê an lạc cơi Niết Bàn.

             

Đồng  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

Toàn thể thành viên và Ban Chấp Hành  AHGĐPTVN/HN