PHÂN ƯU


 

Nhận được tin buồn:

Nhạc phụ anh Hoàng Trọng Trữ là thân phụ chị Hồ Thị Bích Xuân

Cụ  HỒ NGỌC QUỲ

Pháp Danh MINH THIỆN

Đă tạ thế tại Ontario CANADA

Hưởng Đại Thọ 94 tuổi


Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên, thân hữu Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Xin chia buồn cùng anh chị Trọng Trữ - Bích Xuân và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh cụ Minh Thiện sớm An Lạc Cơi Niết Bàn


BCH và toàn thể thành viên AHGĐPTVN/HN

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU