Phân Ưu

Được tin buồn:
Trưởng
Thiện Hải Phạm Trọng Sơn
Sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1950
Tại Thanh Hóa Bắc Việt
Mất ngày 11 tháng 2 năm 2015
Tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tang lễ cử hành tại Peek Family Funeral Home
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 - Phone: (714) 893-3525
Ngày 26 tháng 2 năm 2015 (nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng, Ất Mùi)
7 giờ 30 : Lễ phát tang.   
8 giờ 30 :  Viếng tang      
                  10 giờ 30 : Di quan và hỏa táng             

Nguyện đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát
Tiếp dẫn hương linh
Thiện Hải Phạm Trọng Sơn
Văng sinh Cực Lạc Quốc

BCH và toàn thể thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
cùng các cựu thành viên GĐPT Giác Minh, Sàig̣n
Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Youtube Tưởng nhớ tới Thiện Hải Phạm Trọng Sơn